Grannelaget ønsker å rette en takk til kommunen som ryddet opp rundt sjukeheimen til 17. mai.

Ekstra informasjon