Lokale saker

Grannelaget ønsker å rette en takk til kommunen som ryddet opp rundt sjukeheimen til 17. mai.

Grannelaget ønsker at det lages en leikeplass i nærområdet.

Det historiske tunet på Lyngheim

Ekstra informasjon