Laurdag 7. november inviterar vi igjen til krabbefest i Oselvarnaustet