Informasjon fra styret

Tirsdag 8. mars kl 1900 vert da årsmøte for Grannelaget i Oselvarverkstaden.

Det blir årsmøte i grannelaget 1.juni. Årsmøtet holdes på Eldresenteret.

Ekstra informasjon