Tirsdag 17. mars kl 1900 er det årsmøte i Det historiske tunet på Lyngheim.

Saksliste; 
1. Godkjenning av innkalling
2. Årsmelding og reknskap
3. Fastsetjing av kontigent
4. Val
5. Eventuelt
6. Orientering om det historiske tunet på Lyngheim
7. Innkomne forslag

Saker måmeldes inn til styrt innen torsdag 12. mars på e-post til .

Ekstra informasjon