Det ble avholdt årsmøte i grannelaget 08.03.2011 kl 1900 i Eldresenteret.

Fra styret møtte Olav Tøsdal, Øyvind Skarstein, Nina N. Stien, Anne Marit Høyem, Johan Eide og Hege K. Holemark.

Øyvind Skarstein ønsket velkommen.

 1. Godkjenning av innkallelse
Innkallelsen til årsmøtet ble godkjent.

2. Årsmelding og regnskap
Olav Tøsdal gikk gjennom årsmeldingen. Denne ble funnet i orden..

Johan Eide gjennomgikk regnskap fra 2010. Grannelaget gikk med nærmere kr 12000 i overskudd i 2010 og har økt egenkapitalen til drøye 69000. Regnskapet ble godkjent.

3. Kontigent
Denne har vært på kr 200,- pr husstand. Det ble diskutert om denne kunne økes til kr 300,-. Imidlertid er det slik pr i dag at arrangementene i regi av grannelaget som oftest koster penger. Det er heller ingen konkrete prosjekter å bruke penger på pr i dag, utover et ønske om å få laget en lekeplass. På grunnlag av dette, samt at grannelaget pr i dag har god økonomi, ble det vedtatt at kontigenten skal fortsette å være kr 200,-.

4. Valg av nytt styre
Nye medlemmer i styret er Turid Anne Kuntze, Erling Berge og Liv Strømsvåg/Arvid Tveit. Hugo Jentoft og Otto Kristian Lyssand tok gjenvalg (2 år). I tillegg sitter Nina N. Stien, Anita Rundsveen, Øyvind Skarstein, Anne Marit Høyem og Hege K. Holemark i styret. Svein Sælen Lyssand, Olav Tøsdal og Johan Eide gikk ut av styret.

5. Eventuelt
Det blei under dette punktet diskutert følgende:

Styret jobber med å få en leikeplass i området. Ballbinge ble lovet for noen år siden, men området vi skulle få ble trukket tilbake grunnet lang bindingstid. I stedet ønsker vi å få til en leikeplass med noen apparater og benker.

Det er et ønske om å arrangere turer i regi av grannelaget. Dette bør kanskje annonseres på nettsidene til grannelaget, i tilfelle noen utenfor styret ønsker å ta tak i dette.

Nettsidene bør i tillegg til dette inneholde en oversikt over datoer for arrangementer framover. Nettsidene kan med fordel fylles ut bedre enn de er i dag. Kan vi bruke masseutsendelse av SMS for å reklamere for nyheter på nettsidene?

6. Magne Brekke orienterte om statusen for det historiske tunet på Lyngheim. Lemstovo på Tveit er demontert og lagret, og det er håp om at den settes opp i løpet av sommeren. Kommunen har begynt å grave til tunet. Tunet er ment som en møteplass der det kan være mange aktiviteter. Finansieringen til å få opp tunet er imidlertid ikke sikret, og de tar gjerne mot økonomiske bidrag fra grannelag som befinner seg på retta sio av elvo.

Ekstra informasjon