Bilder

Bilder fra krabbefesten 2010 i Oselvarnaustet.

Bilder fra årets St.Hans-feiring i Haugsnesfjero.

Bilder fra årets St.Hans-feiring i Haugsnesfjero.

Ekstra informasjon