Det blir St. Hans feiring i Haugsnesfjero i år og. For å få det fint til St. Hans inviterer vi til Rydding i Haugsnesfjero 18. juni kl. 18

 

Kom og hjelp oss med å rydde i fjero. Vi stiller med poser og husk hansker:)