St. Hans-feiring

Grannelaget arrangerer hvert år St. Hans-feiring i Haugsnesfjero.

Det blir St. Hans feiring i Haugsnesfjero i år og. For å få det fint til St. Hans inviterer vi til Rydding i Haugsnesfjero 18. juni kl. 18

 

Kom og hjelp oss med å rydde i fjero. Vi stiller med poser og husk hansker:)

Det blir StHans-feiring i Haugsnesfjero i år og!


Det blir StHans-feiring i Haugsnesfjero i år og!

Årets St. Hans-feiring finner sted i Haugsnesfjero. Vi tenner bål og fyrer opp grillen og tradisjonen tro blir det loddsalg med fine premier.

Feiringen begynner kl. 18.00, bålet tennes kl 1900.

Loddene koster 3 kr stk, men du får 4 lodd for en tier!

Dersom noen har noe vi kan brenne på bålet, legges dette ved "inngangen" til fjero (fra moloen) fredag. Det er ikke ønskelig med materialer med spiker o.l. i.

Vi krysser fingrene for fint vær og ser frem til en hyggelig feiring i Haugsnesfjero!

Velkommen!

Årets rydding i fjero gjekk av stabelen i strålande sommarver

Det blir St.Hansfeiring i Haugsnesfjero i år og.

Ekstra informasjon